04/10/2019

มาแล้ว พ.ร.บ. มั่นคงไซเบอร์ และ พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลบังคับใช้ทันที

22/08/2019

13 ข้อต้องรู้ พ.ร.บ คอมพ์ฉบับใหม่บังคับใช้แล้ว